Jeśli kredyt, to tylko w banku

KredytJedna z kampanii społecznych stworzona dla Ministerstwa Finansów zachęcała kiedyś do brania kredytów tylko w bankach, z pominięciem tak zwanych parabanków oraz prywatnych firm, które udzielają pożyczek. W kampanii wskazywano między innymi na nadużycia, jakich miały się dopuszczać pozabankowe przedsiębiorstwa.

Dzisiaj na szczęście ich działalność jest ograniczona przepisami prawa i chociaż nadal nie obowiązuje ich prawo bankowe i nadzór KNF, to każdy z klientów w razie pogwałcenia swoich praw może zgłosić sprawę do prokuratury. Nie można jednak zaprzeczyć, że w wielu przypadkach kredyty zaciągane w parabankach okazują się dla Polaków ostatnią deską ratunku. Są to jednak sytuacje sztandarowe, gdy np. bank odmawia udzielenia kredytu z racji słabej zdolności kredytowej klienta lub posiadanych przez niego innych zobowiązań. Parabanki przykładają do tego o wiele mniejszą rolę, w mniejszym stopniu sprawdzają klientów, dzięki czemu udzielają kredytów o wiele częściej, chociaż na mniejsze kwoty i to bardzo wysoko oprocentowane.

Comments are closed.

  • Czy opłaca się być wykładowcą w Polsce? Sytuacja finansowa

    Zawód wykładowcy akademickiego niewątpliwie wiąże się z dużym prestiżem. Kiedy słyszymy, że ktoś ma tytuł doktora, habilitację czy tytuł profesorski, zazwyczaj traktujemy go z dużą estymą i jesteśmy pod dużym wrażeniem. Pytanie jednak, czy wykładanie na uczelni wyższej się opłaca i ile można dzięki temu zarobić? Tak naprawdę, wszystko, co oczywiste, uzależnione jest od typu …Read More »
  • Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa

    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością także zdecydowanie różni się od pozostałych spółek. Jedyną cechą wspólną kilku spółek jest podobieństwo dokumentów na podstawie których spółki zostały założone. Ta spółka również została założona na podstawie aktu notarialnego, podobnie jak spółka partnerska, komandytowa, komandytowo- akcyjna. Spółkę tę ze spółką komandytowo- akcyjną łączy również stały wkład kapitału zakładowego. Wynosi on …Read More »
  • Zasoby uwolnione

    Przy zasobach uwolnionych przez wzrost gospodarczy utalento­wani artyści mają możliwość tworzenia poezji i komponowania muzyki, a inni mają czas wolny i mogą czytać, słuchać i tworzyć. Chociaż nie ma jedynego modelu rozwoju gospodarczego, a ewolucja kultury będzie miała różny charakter w różnych krajach, wolność od głodu, chorób i żywiołów jest uniwersalnym dążeniem ludzkości.Ale stulecia ludzkiej …Read More »