Jeśli kredyt, to tylko w banku

KredytJedna z kampanii społecznych stworzona dla Ministerstwa Finansów zachęcała kiedyś do brania kredytów tylko w bankach, z pominięciem tak zwanych parabanków oraz prywatnych firm, które udzielają pożyczek. W kampanii wskazywano między innymi na nadużycia, jakich miały się dopuszczać pozabankowe przedsiębiorstwa.

Dzisiaj na szczęście ich działalność jest ograniczona przepisami prawa i chociaż nadal nie obowiązuje ich prawo bankowe i nadzór KNF, to każdy z klientów w razie pogwałcenia swoich praw może zgłosić sprawę do prokuratury. Nie można jednak zaprzeczyć, że w wielu przypadkach kredyty zaciągane w parabankach okazują się dla Polaków ostatnią deską ratunku. Są to jednak sytuacje sztandarowe, gdy np. bank odmawia udzielenia kredytu z racji słabej zdolności kredytowej klienta lub posiadanych przez niego innych zobowiązań. Parabanki przykładają do tego o wiele mniejszą rolę, w mniejszym stopniu sprawdzają klientów, dzięki czemu udzielają kredytów o wiele częściej, chociaż na mniejsze kwoty i to bardzo wysoko oprocentowane.

Comments are closed.

  • Spółka komandytowo akcyjna

    Spółka komandytowa jest mniej dochodowa, jednak jest pewniejsza niż dwie opisane wcześniej opisane. Jeśli chodzi o dokumenty założycielskie, na podstawie jakich zostały założona to, podobnie jak w przypadku spółki partnerskiej, umowa spisana jest w postaci aktu notarialnego. Widać więc, że istnieje w tym pewne podobieństwo. Jeśli chodzi natomiast o odpowiedzialność za zobowiązania, to spółka ta …Read More »
  • Strukturalne zmiany gospodarki kapitalizmu

    Kapitalizm państwowo-monopolistyczny (wymiennie nazywany współczesnym) kształtował się już w poprzednim stadium, t j. stadium kapitalizmu monopolistycznego. Początki tego kształtowania sięgają lat trzydziestych naszego wieku. Mimo wszystkich sprzeczności związanych ze zmonopolizowaniem gospodarki siły wytwórcze, dzięki postępowi technicznemu, nadal się rozwijały. Powstały wielkie zakłady (giganty przemysłowe) mogące produkować na masową skalę i wraz z tym wielkie przedsiębiorstwa-giganty, …Read More »
  • Stopa inwestycji

    Stwierdzając, że w dekadzie 1960-—1970 stopa inwestycji w większej części krajów nie wykazywała tendencji do wzrostu, można wskazać, że było to skutkiem stopniowego wygasania głównych czynników jej wzrostu. Dotyczyło to zwłaszcza wygaśnięcia strukturalnych zmian w podziale dochodu narodowego na rzecz świata pracy oraz wygasania tendencji do wzrostu udziału gospodarki państwowej w tym dochodzie. Stopa inwestycji …Read More »