Oprogramowanie do gabinetu lekarskiego

gabinetu-lekarskiegoWiększość lekarzy oprócz pracy w przychodni czy szpitalu, prowadzi również prywatną praktykę lekarską. Prowadzenie gabinetu lekarskiego to nie tylko leczenie pacjentów, ale także cała otoczka administracyjna, która temu towarzyszy. Aby praca przebiegała szybko i sprawnie można skorzystać z udogodnień jakie oferuje specjalizowany program do gabinetu lekarskiego.

Prywatna praktyka lekarska wiąże się z prowadzeniem odpowiedniej ewidencji pacjentów. Każdy kto odwiedza gabinet lekarski powinien mieć założoną kartę z danymi i historią choroby. Dotychczas takie karty przechowywane były w formie papierowej, obecnie zaś prowadzenie kartotek ułatwiają programy do gabinetu lekarskiego. Dzięki nim można w łatwy i funkcjonalny sposób uporządkować posiadaną bazę pacjentów, bezproblemowo odszukać wszystkie potrzebne informacje, a w razie potrzeby wydrukować kopię karty dla pacjenta. http://www.mediporta.pl/cennik/

Dobry program do gabinetu lekarskiego powinien charakteryzować się dużą stabilnością pracy. W pracy lekarza i personelu medycznego nie można sobie pozwolić na jakikolwiek przestój spowodowany awarią oprogramowania, gdyż bezpośrednio ucierpią na tym pacjenci. Programy do gabinetu lekarskiego powinny też być łatwe w obsłudze, co skutecznie skróci czas potrzebny na szkolenie zarówno lekarzy jak i np. pielęgniarek. Ważne jest również aby takie oprogramowanie działało na wielu urządzeniach, począwszy od komputerów stacjonarnych czy laptopów, aż po coraz bardziej popularne urządzenia mobilne, tablety a nawet smartfony.

Comments are closed.

  • Wzrost znaczenia militaryzmu

    Wzrost znaczenia militaryzmu we wszystkich krajach imperialistycznych miał doniosłe następstwa ekonomiczne. Sprzyjał rozwojowi monopoli związanych bezpośrednio bądź pośrednio z produkcją zbrojeniową. Były one wysoce zainteresowane w rozwijaniu tej produkcji, gdyż zamówienia państwowe przynosiły z reguły najwyższe zyski. Co równie ważne, forsowanie produkcji zbrojeniowej zapewniało absorpcję znacznej części nadwyżki ekonomicznej. obowiązywało to w znacznej mierze trudności …Read More »
  • Systemy ekonomiczne

    W Polsce wyróżniamy aż trzy systemy ekonomiczne. Każdy z nich różni się od siebie w dość charakterystyczny sposób. Spróbuję przybliżyć każdy z nich. Pierwszym, jaki chciałabym przedstawić, jest system ekonomiczny rynkowy. System ten jest bardzo mocno uzależniony od działania mechanizmu rynkowego. Na czym polega ten mechanizm? Polega on po prostu na ustaleniu się ceny na …Read More »
  • Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa

    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością także zdecydowanie różni się od pozostałych spółek. Jedyną cechą wspólną kilku spółek jest podobieństwo dokumentów na podstawie których spółki zostały założone. Ta spółka również została założona na podstawie aktu notarialnego, podobnie jak spółka partnerska, komandytowa, komandytowo- akcyjna. Spółkę tę ze spółką komandytowo- akcyjną łączy również stały wkład kapitału zakładowego. Wynosi on …Read More »