Spółka komandytowo akcyjna

Spółka komandytowo akcyjnaSpółka komandytowa jest mniej dochodowa, jednak jest pewniejsza niż dwie opisane wcześniej opisane. Jeśli chodzi o dokumenty założycielskie, na podstawie jakich zostały założona to, podobnie jak w przypadku spółki partnerskiej, umowa spisana jest w postaci aktu notarialnego. Widać więc, że istnieje w tym pewne podobieństwo. Jeśli chodzi natomiast o odpowiedzialność za zobowiązania, to spółka ta jest dość skomplikowanie skonstruowana. Co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczenia za zobowiązania spółki, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Widać więc, że jest to o wiele bardziej skomplikowane niż w przypadku spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy biorą odpowiedzialność za firmę, a w przypadku spółki partnerskiej nie ponoszą odpowiedzialności za zadania wykonane przez pozostałych współpracowników. Jeśli chodzi o organy spółki, to każdą spółkę komandytową reprezentują komplementariusze, a po uzyskaniu pełnomocnictw mogą ją reprezentować także komandytariusze. W przypadku wynagrodzenia jest bardzo podobnie: komplementariusze i komandytariusze uczestniczą w zyskach proporcjonalnie do wniesionego do spółki wkładu. Uważam, że spółka ta jest najbardziej korzystna ze wszystkich, ponieważ nasze zarobki zależą od naszego wkładu, podobnie jest w przypadku naszych zobowiązań, gdyby firma wpadła w jakiekolwiek zadłużenia lub problemy finansowe. Dobrą stroną tej spółki jest także fakt, że nie musimy wnosić równej ceny wkładu.

Comments are closed.

  • Spółka partnerska

    Spółka partnerska znacznie różni się od spółki jawnej, opisywanej przeze mnie w poprzednim artykule. Wybierając ją musimy wziąć pod uwagę, że spółka partnerska wiąże się z nieco mniejszą odpowiedzialnością, niż spółka jawna. Jakie są to różnice? Umowa ta jest spisywana w postaci aktu notarialnego, który określa wolny zawód wykonywany przez każdego z partnerów. Jeśli chodzi …Read More »
  • Zasoby uwolnione

    Przy zasobach uwolnionych przez wzrost gospodarczy utalento­wani artyści mają możliwość tworzenia poezji i komponowania muzyki, a inni mają czas wolny i mogą czytać, słuchać i tworzyć. Chociaż nie ma jedynego modelu rozwoju gospodarczego, a ewolucja kultury będzie miała różny charakter w różnych krajach, wolność od głodu, chorób i żywiołów jest uniwersalnym dążeniem ludzkości.Ale stulecia ludzkiej …Read More »
  • Zalety i wady

    W poprzednim artykule zastanawiałam się nad wadami i zaletami założenia działalności gospodarczej, która stanowiłaby własność prywatną jednego przedsiębiorcy. Tym razem skupię się na spółce jawnej i dobrych oraz złych stronach stworzenie tej właśnie działalności. Zacznijmy może od zalet. Pierwszą pozytywną cechą takiej spółki jest spora swoboda w kształtowaniu zasad statutu spółki. Drugą zaletą jest możliwość, …Read More »