Spółka komandytowo akcyjna

Spółka komandytowo akcyjnaSpółka komandytowa jest mniej dochodowa, jednak jest pewniejsza niż dwie opisane wcześniej opisane. Jeśli chodzi o dokumenty założycielskie, na podstawie jakich zostały założona to, podobnie jak w przypadku spółki partnerskiej, umowa spisana jest w postaci aktu notarialnego. Widać więc, że istnieje w tym pewne podobieństwo. Jeśli chodzi natomiast o odpowiedzialność za zobowiązania, to spółka ta jest dość skomplikowanie skonstruowana. Co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczenia za zobowiązania spółki, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Widać więc, że jest to o wiele bardziej skomplikowane niż w przypadku spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy biorą odpowiedzialność za firmę, a w przypadku spółki partnerskiej nie ponoszą odpowiedzialności za zadania wykonane przez pozostałych współpracowników. Jeśli chodzi o organy spółki, to każdą spółkę komandytową reprezentują komplementariusze, a po uzyskaniu pełnomocnictw mogą ją reprezentować także komandytariusze. W przypadku wynagrodzenia jest bardzo podobnie: komplementariusze i komandytariusze uczestniczą w zyskach proporcjonalnie do wniesionego do spółki wkładu. Uważam, że spółka ta jest najbardziej korzystna ze wszystkich, ponieważ nasze zarobki zależą od naszego wkładu, podobnie jest w przypadku naszych zobowiązań, gdyby firma wpadła w jakiekolwiek zadłużenia lub problemy finansowe. Dobrą stroną tej spółki jest także fakt, że nie musimy wnosić równej ceny wkładu.

Comments are closed.

  • Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

    Warto wskazać na fakt, że nasz kraj jest krajem, który przeżywa dość dynamiczny rozwój. Na tle bowiem innych krajów Europy wykazujemy dość wysoki współczynnik rozwoju naszego kraju. Wskazać bowiem trzeba, że Polska to kraj, w którym wiele przedsiębiorstw bankrutuje, ale bardzo wiele też przedsiębiorstw bardzo szybko się rozwija. Ta z kolei druga grupa przedsiębiorców przeważa, …Read More »
  • Sposób na zakup nowych samochodów do firmy

    Warto wskazać na fakt, że obecnie nasz kraj przeżywa dynamiczny rozwój. Okazuje się bowiem, że w Polsce powstaje i rozwija się coraz więcej różnego rodzaju przedsiębiorstw. Oczywiście pojawiają się również przedsiębiorstwa, które osiągają niski współczynnik rozwoju, a przez to bankrutują one. Nie jest to jednak regułą. Wskazać bowiem trzeba na fakt, ze regułą jest raczej …Read More »
  • Umiejetność zachowania się w trudnych sytuacjach

    Osoba prowadząca własny interes lub kierująca grupą powinna umieć zachować się w trudnych sytuacjach i radzić sobie ze stresem, ponieważ obracanie dużą ilością pieniędzy ściśle się z tym wiąże. Czym tak naprawdę jest jednak stres lub frustracja? Jest to reakcja naszego organizmu na problem z dokonaniem trudnej decyzji lub w pokonaniu trudnej przeszkody zagrażającej naszym …Read More »