Spółka komandytowo akcyjna

Spółka komandytowo akcyjnaSpółka komandytowa jest mniej dochodowa, jednak jest pewniejsza niż dwie opisane wcześniej opisane. Jeśli chodzi o dokumenty założycielskie, na podstawie jakich zostały założona to, podobnie jak w przypadku spółki partnerskiej, umowa spisana jest w postaci aktu notarialnego. Widać więc, że istnieje w tym pewne podobieństwo. Jeśli chodzi natomiast o odpowiedzialność za zobowiązania, to spółka ta jest dość skomplikowanie skonstruowana. Co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczenia za zobowiązania spółki, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Widać więc, że jest to o wiele bardziej skomplikowane niż w przypadku spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy biorą odpowiedzialność za firmę, a w przypadku spółki partnerskiej nie ponoszą odpowiedzialności za zadania wykonane przez pozostałych współpracowników. Jeśli chodzi o organy spółki, to każdą spółkę komandytową reprezentują komplementariusze, a po uzyskaniu pełnomocnictw mogą ją reprezentować także komandytariusze. W przypadku wynagrodzenia jest bardzo podobnie: komplementariusze i komandytariusze uczestniczą w zyskach proporcjonalnie do wniesionego do spółki wkładu. Uważam, że spółka ta jest najbardziej korzystna ze wszystkich, ponieważ nasze zarobki zależą od naszego wkładu, podobnie jest w przypadku naszych zobowiązań, gdyby firma wpadła w jakiekolwiek zadłużenia lub problemy finansowe. Dobrą stroną tej spółki jest także fakt, że nie musimy wnosić równej ceny wkładu.

Comments are closed.

  • Zalet i wady działalnosci gospodarczych

    Własne działalności gospodarcze mają wiele wad i zalet. Przede wszystkim niosą jednak za sobą swoje ryzyko. Postaram się przedstawić wady i zalety poszczególnych działalności. Jeżeli działalność gospodarcza jest własnością prywatną jednego przedsiębiorcy, to ma to tyle samo zalet, co wad. Pierwszą dobrą cechą jest ograniczenie formalności przy zakładaniu działalności. Drugą zaletą jest to, że samodzielnie …Read More »
  • Wzrost znaczenia militaryzmu

    Wzrost znaczenia militaryzmu we wszystkich krajach imperialistycznych miał doniosłe następstwa ekonomiczne. Sprzyjał rozwojowi monopoli związanych bezpośrednio bądź pośrednio z produkcją zbrojeniową. Były one wysoce zainteresowane w rozwijaniu tej produkcji, gdyż zamówienia państwowe przynosiły z reguły najwyższe zyski. Co równie ważne, forsowanie produkcji zbrojeniowej zapewniało absorpcję znacznej części nadwyżki ekonomicznej. obowiązywało to w znacznej mierze trudności …Read More »
  • Struktura biznesplanu

    W jednym z poprzednich artykułów, zastanawialiśmy się, co powinien zawierać biznesplan. Tym razem wymieńmy sobie po kolei, co musi zawierać i w jakiej kolejności. W pierwszym punkcie, powinniśmy skupić się na streszczeniu planu. Informuje on krótko o treści dokumentu. Drugi punkt powinien zawierać charakterystykę firmy lub przedsięwzięcia. W tym punkcie przedstawiamy firmę i jej cele, …Read More »