Struktura właśności

Struktura własności dominującej części środków produkcji ulegała więc jakościowej zmianie w kapitalizmie państwowo-monopolistycznym w porównaniu ze stadium kapitalizmu monopolistycznego. Dawniej zmonopolizowany kapitał był własnością magnata-milionera, rodziny milionerów, nielicznej grupy właścicieli trustu itp. lub liczniejszej grupy właścicieli mniejszych przedsiębiorstw zrzeszonych w kartel bądź syndykat. Był więc w tej czy w innej formie, w mniejszym lub większym stopniu własnością indywidualna. Obecnie zmonopolizowany kapitał jest własnością zbiorową, uległ depersonifikacji. Kapitał korporacji-miliarderów jest tak wielki, że nie może już być własnością tylko nielicznej grupy wielkich kapitalistów; jako całość należy do przedsiębiorstwa — wielkiej korporacji. Jest to podstawowa cecha współczesnych monopoli. (Kartele i syndykaty należą już do przeszłości, utrzymały się tylko w nielicznych dziedzinach zdekoncentrowanej produkcji, np. cementu czy cukru). Przekształcenie struktury własności monopoli we własność zbiorową odblokowało czynniki hamujące wzrost produkcji. Dochody kierownictwa wielkich korporacji -— menedżerów, oraz ich osobista pozycja stały się w dużym stopniu zależne od rozwoju korporacji, a więc od wzrostu produkcji i sprzedaży.

Comments are closed.

  • Własny biznes

    Warto wskazać na fakt, ze obecnie coraz częściej w naszym kraju spotkać się można z sytuacją, ze nasi rodacy decydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Większość bowiem naszych rodaków upatruje w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej prawdziwą przyjemność i prawdziwą korzyść. Nie powinno nas zatem dziwić, że wielu z nas chętnie decyduje się na prowadzenie …Read More »
  • Przydatność kredytu inwestycyjnego dla nowych firm

    Kredyty na inwestycje w majątek firmy zasadniczo przyznawane są w większych kwotach i mogą być spłacane nawet przez kilka lat, a oprócz tego stwarzają możliwość uzyskania dostępu do dodatkowych produktów bankowych. Jednym z takich kredytów jest kredyt inwestycyjny dla nowych firm. Może on stanowić bardzo dobre uzupełnienie dla otrzymanego wcześniej dofinansowania dla firm czy kredytu …Read More »
  • Ograniczyć stres

    Stres ma na każdego z reguły mało pozytywny wpływ, chociaż nie można uznać tego oczywiście za zasadę. Stresowanie się szkodzi nie tylko zdrowiu psychicznemu, ale także fizycznemu. Dlatego warto wiedzieć, jak ograniczać tego typu stany.Read More »