Sylwetka absolwenta

Osoba kończąca studia na wydziale ekonomii, nieważne czy na uniwersytecie czy w szkole prywatnej zdobywa i poszerza wiedzę o otaczającym świecie. Zaznajamia się z procesami społecznymi i gospodarczymi. Studia z ekonomii są dwuetapowe. Pierwszy etap trwa sześć semestrów i kończy się obroną pracy licencjackiej. Drugi etap to dwuletnie studia magisterskie. W tym czasie student przyswaja wiedzę z przedmiotów podstawowych dla tego kierunku jak na przykład ekonomia, stosunki gospodarcze, matematyka, finanse oraz przedmiotów kierunkowych. Oczywiście niezbędna jest tu także znajomość języków obcych dlatego też uczelnie kładą na to szczególny nacisk. Studenci niektórych uczelni mają ponadto możliwość brania udziału w wszelakich wymianach studenckich z uczeniami z całego świata. To dla nich niezwykła szansa i możliwość. Tak jak różnego rodzaju konkursy, których zwycięscy oprócz ciekawych nagród rzeczowych i pieniężnych zdobywają szansę odbycia stażu lub nawet pracy w różnych korporacjach czy bankach. Student ekonomii powinien posiadać szeroką wiedzę związaną z gospodarowaniem zasobami finansowymi, materialnymi a także ludzkimi. Absolwent umie analizować, opracowywać projekty, doradzać w wszelakich usługach. Ponadto powinien być przygotowany nie tylko do pracy w instytucjach w kraju i zagranicą ale też do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Niestraszne jest mu podejmowanie trudnych decyzji menadżerskich oraz podejmowanie decyzji w sprawach finansowych gdzie obraca się znacznym kapitałem.

Comments are closed.

  • Strukturalne zmiany gospodarki kapitalizmu

    Kapitalizm państwowo-monopolistyczny (wymiennie nazywany współczesnym) kształtował się już w poprzednim stadium, t j. stadium kapitalizmu monopolistycznego. Początki tego kształtowania sięgają lat trzydziestych naszego wieku. Mimo wszystkich sprzeczności związanych ze zmonopolizowaniem gospodarki siły wytwórcze, dzięki postępowi technicznemu, nadal się rozwijały. Powstały wielkie zakłady (giganty przemysłowe) mogące produkować na masową skalę i wraz z tym wielkie przedsiębiorstwa-giganty, …Read More »
  • Więzi ekonomiczne

    Mimo dość ograniczonych więzi ekonomicznych między zaborami utrzymały się, a nawet rozwinęły, więzi polityczne i kulturalne. Duże znaczenie miała współpraca pokrewnych partii politycznych, działających w poszczególnych dzielnicach. Wykorzystywali ją zwłaszcza działacze ruchu robotniczego, nielegalnego w zaborze rosyjskim, lecz posiadającego pewne możliwości działania w pozostałych państwach zaborczych. Dyskusje polityczne, światopoglądowe i naukowe toczyły się ponad granicami, …Read More »
  • Czy chiński nagrobek się opłaca?

    Zmarłemu zawsze należy okazać pełen szacunek, a sprawę pogrzebu i wyboru nagrobka potraktować poważnie. Zawsze warto stawiać na najwyższej jakości nagrobki, od polskich firm kamieniarskich, które są solidne i trwałe. Niektórzy jednak decydują się na sprowadzane nagrobki, np. nagrobki z Chin. Czy warto? Wiadomo, że ktoś kto ma pieniądze na nagrobek i nie musi się …Read More »