Sylwetka absolwenta

Osoba kończąca studia na wydziale ekonomii, nieważne czy na uniwersytecie czy w szkole prywatnej zdobywa i poszerza wiedzę o otaczającym świecie. Zaznajamia się z procesami społecznymi i gospodarczymi. Studia z ekonomii są dwuetapowe. Pierwszy etap trwa sześć semestrów i kończy się obroną pracy licencjackiej. Drugi etap to dwuletnie studia magisterskie. W tym czasie student przyswaja wiedzę z przedmiotów podstawowych dla tego kierunku jak na przykład ekonomia, stosunki gospodarcze, matematyka, finanse oraz przedmiotów kierunkowych. Oczywiście niezbędna jest tu także znajomość języków obcych dlatego też uczelnie kładą na to szczególny nacisk. Studenci niektórych uczelni mają ponadto możliwość brania udziału w wszelakich wymianach studenckich z uczeniami z całego świata. To dla nich niezwykła szansa i możliwość. Tak jak różnego rodzaju konkursy, których zwycięscy oprócz ciekawych nagród rzeczowych i pieniężnych zdobywają szansę odbycia stażu lub nawet pracy w różnych korporacjach czy bankach. Student ekonomii powinien posiadać szeroką wiedzę związaną z gospodarowaniem zasobami finansowymi, materialnymi a także ludzkimi. Absolwent umie analizować, opracowywać projekty, doradzać w wszelakich usługach. Ponadto powinien być przygotowany nie tylko do pracy w instytucjach w kraju i zagranicą ale też do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Niestraszne jest mu podejmowanie trudnych decyzji menadżerskich oraz podejmowanie decyzji w sprawach finansowych gdzie obraca się znacznym kapitałem.

Comments are closed.

  • Kredyty bez BIK, kredyty z komornikiem.

  • Przydatność kredytu inwestycyjnego dla nowych firm

    Kredyty na inwestycje w majątek firmy zasadniczo przyznawane są w większych kwotach i mogą być spłacane nawet przez kilka lat, a oprócz tego stwarzają możliwość uzyskania dostępu do dodatkowych produktów bankowych. Jednym z takich kredytów jest kredyt inwestycyjny dla nowych firm. Może on stanowić bardzo dobre uzupełnienie dla otrzymanego wcześniej dofinansowania dla firm czy kredytu …Read More »
  • Własny biznes

    Warto wskazać na fakt, ze obecnie coraz częściej w naszym kraju spotkać się można z sytuacją, ze nasi rodacy decydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Większość bowiem naszych rodaków upatruje w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej prawdziwą przyjemność i prawdziwą korzyść. Nie powinno nas zatem dziwić, że wielu z nas chętnie decyduje się na prowadzenie …Read More »