Techniki antstresowe

Zajmując się ekonomią, księgowością czy przedsiębiorstwem, bierzemy na siebie ogromną odpowiedzialność, co wiąże się nieodłącznie z męczącym nas stresem. Czasami, stres ma pozytywne działanie, ponieważ motywuje i zmusza nas do działania. W przeważającej jednak liczbie przypadków, powoduje on kłopoty z podejmowaniem jakichkolwiek działań przez blokadę psychiczną lub ból fizyczny. Stres może powodować bóle głowy, pocenie i drżenie rąk, niepewność siebie i kłopoty ze stanowczością, co jest niedopuszczalne, gdy kierujemy większą grupą ludzi. Postanowiłam podać więc kilka sposobów na radzenie sobie z tym groźnym przeciwnikiem. Pierwszym z nich jest zmiana formy aktywności. W przypadku, gdy przyczyną naszego stresu jest zbytni wysiłek umysłowy, to powinniśmy skupić się na rozwoju naszego ciała przez prace ręczne, uprawianie jakiegoś sportu czy nawet posprzątanie mieszkania. Jeśli natomiast stres wiąże się z pracą fizyczną, to powinniśmy zastąpić go wysiłkiem umysłowym np. przeczytanie ciekawej książki czy obejrzenie interesującego filmu. Drugim sposobem jest posłuchanie ulubionej muzyki. W Stanach Zjednoczonych udowodniono, że najlepszą muzyką o charakterze relaksacyjnym jest muzyka klasyczna (Mozart, Vivaldi, Chopin). Terapię tę nazywamy muzykoterapią. Trzecim sposobem jest po prostu umiejętne planowanie wolnego czasu. Jak to zrobić? Nic prostszego. Wystarczy zapisać sobie, co zamierzamy zrobić danego dnia i odpowiednio rozłożyć to czasowo. Przydatny jest kalendarzyk czasowy, który posiada prawie każdy przedsiębiorca.

Comments are closed.

  • Struktura właśności

    Struktura własności dominującej części środków produkcji ulegała więc jakościowej zmianie w kapitalizmie państwowo-monopolistycznym w porównaniu ze stadium kapitalizmu monopolistycznego. Dawniej zmonopolizowany kapitał był własnością magnata-milionera, rodziny milionerów, nielicznej grupy właścicieli trustu itp. lub liczniejszej grupy właścicieli mniejszych przedsiębiorstw zrzeszonych w kartel bądź syndykat. Był więc w tej czy w innej formie, w mniejszym lub większym …Read More »
  • Strukturalny kryzys

    Strukturalny kryzys kapitalizmu tych lat, podobnie jak poprzedni, był wyrazem powstania strukturalnych barier funkcjonowania i rozwoju systemu kapitalizmu. Mówiąc ogólnie, bariery te wyrażały się w tym, że zmonopolizowana gospodarka nie mogła dalej funkcjonować w sposób prowadzący do wzrostu gospodarczego. Były to nie tylko bariery tkwiące w upowszechnieniu się ‚monopoli oraz ograniczeniu siły nabywczej. Powstały także …Read More »
  • Stopa inwestycji

    Stwierdzając, że w dekadzie 1960-—1970 stopa inwestycji w większej części krajów nie wykazywała tendencji do wzrostu, można wskazać, że było to skutkiem stopniowego wygasania głównych czynników jej wzrostu. Dotyczyło to zwłaszcza wygaśnięcia strukturalnych zmian w podziale dochodu narodowego na rzecz świata pracy oraz wygasania tendencji do wzrostu udziału gospodarki państwowej w tym dochodzie. Stopa inwestycji …Read More »