Więzi ekonomiczne

Mimo dość ograniczonych więzi ekonomicznych między zaborami utrzymały się, a nawet rozwinęły, więzi polityczne i kulturalne. Duże znaczenie miała współpraca pokrewnych partii politycznych, działających w poszczególnych dzielnicach. Wykorzystywali ją zwłaszcza działacze ruchu robotniczego, nielegalnego w zaborze rosyjskim, lecz posiadającego pewne możliwości działania w pozostałych państwach zaborczych. Dyskusje polityczne, światopoglądowe i naukowe toczyły się ponad granicami, z udziałem emigrantów polskich żyjących na obczyźnie. Książki polskie, legalne lub konspiracyjne, docierały do wszystkich dzielnic. Związki polityczne, ideowe i kulturalne stały się w przyszłości podstawą stworzenia zjednoczonego niepodległego państwa. Jakkolwiek dziedzictwem okresu rozbiorów było rozbudowanie przemysłu, rozwój rolnictwa oraz przeobrażenia struktury społecznej na ziemiach polskich, historyk gospodarczy epokę tę, liczącą przeszło stulecie, zamyka bilansem negatywnym. Polityka gospodarcza zaborców krępowała, a nieraz hamowała, rozwój ekonomiczny ziem polskich. Znalazły się one pod dominującym wpływem obcych interesów politycznych, w dużym stopniu podporządkowane obcemu kapitałowi. Klasy pracujące znosić musiały podwójny ucisk: ekonomiczny i narodowy.

Comments are closed.

  • Stopa inwestycji

    Stwierdzając, że w dekadzie 1960-—1970 stopa inwestycji w większej części krajów nie wykazywała tendencji do wzrostu, można wskazać, że było to skutkiem stopniowego wygasania głównych czynników jej wzrostu. Dotyczyło to zwłaszcza wygaśnięcia strukturalnych zmian w podziale dochodu narodowego na rzecz świata pracy oraz wygasania tendencji do wzrostu udziału gospodarki państwowej w tym dochodzie. Stopa inwestycji …Read More »
  • Miejsca wykorzystywania wykładziny pcv

    W sprzedaży dostępne są różnego rodzaju wykładziny pcv. Wobec tego mogą być wykorzystywane zarówno w domach i mieszkaniach, jak i w pomieszczeniach gospodarczych oraz w pomieszczeniach produkcyjnych znajdujących się na terenie firm budowlanych czy remontowych.Read More »
  • Studia

    Kierując się wyborem studiów bierzemy pod uwagę wiele aspektów. Przede wszystkim nasze zamiłowania. Ktoś kto nienawidzi matematyki nie wybierze się na ekonomię. A jeśli komuś przypadła do gustu przedsiębiorczość to ekonomia może być kierunkiem właśnie dla niego. Oczywiście jeśli przedmiot był prowadzony tak jak należy. Kierunek ten wybrać mogą zarówno umysły ścisłe jak i humanistyczne. …Read More »