Więzi ekonomiczne

Mimo dość ograniczonych więzi ekonomicznych między zaborami utrzymały się, a nawet rozwinęły, więzi polityczne i kulturalne. Duże znaczenie miała współpraca pokrewnych partii politycznych, działających w poszczególnych dzielnicach. Wykorzystywali ją zwłaszcza działacze ruchu robotniczego, nielegalnego w zaborze rosyjskim, lecz posiadającego pewne możliwości działania w pozostałych państwach zaborczych. Dyskusje polityczne, światopoglądowe i naukowe toczyły się ponad granicami, z udziałem emigrantów polskich żyjących na obczyźnie. Książki polskie, legalne lub konspiracyjne, docierały do wszystkich dzielnic. Związki polityczne, ideowe i kulturalne stały się w przyszłości podstawą stworzenia zjednoczonego niepodległego państwa. Jakkolwiek dziedzictwem okresu rozbiorów było rozbudowanie przemysłu, rozwój rolnictwa oraz przeobrażenia struktury społecznej na ziemiach polskich, historyk gospodarczy epokę tę, liczącą przeszło stulecie, zamyka bilansem negatywnym. Polityka gospodarcza zaborców krępowała, a nieraz hamowała, rozwój ekonomiczny ziem polskich. Znalazły się one pod dominującym wpływem obcych interesów politycznych, w dużym stopniu podporządkowane obcemu kapitałowi. Klasy pracujące znosić musiały podwójny ucisk: ekonomiczny i narodowy.

Comments are closed.

  • Techniczne możliwości spoleczeństwa

    Przy danych zasobach i danej technice wybory produkcyjne między dwoma dobrami, takimi jak masło i armaty, można podsumować w postaci granicy możliwości produkcyjnych (PPF). PPF pokazuje, jak produkcję jednego dobra (takiego jak armaty) można zamienić na produkcję innego dobra (takiego jak masło). W świecie niedoboru wybranie jednego dobra oznacza zrezygnowanie z czegoś innego. Wartość dobra …Read More »
  • Zalet i wady działalnosci gospodarczych

    Własne działalności gospodarcze mają wiele wad i zalet. Przede wszystkim niosą jednak za sobą swoje ryzyko. Postaram się przedstawić wady i zalety poszczególnych działalności. Jeżeli działalność gospodarcza jest własnością prywatną jednego przedsiębiorcy, to ma to tyle samo zalet, co wad. Pierwszą dobrą cechą jest ograniczenie formalności przy zakładaniu działalności. Drugą zaletą jest to, że samodzielnie …Read More »
  • Studia

    Kierując się wyborem studiów bierzemy pod uwagę wiele aspektów. Przede wszystkim nasze zamiłowania. Ktoś kto nienawidzi matematyki nie wybierze się na ekonomię. A jeśli komuś przypadła do gustu przedsiębiorczość to ekonomia może być kierunkiem właśnie dla niego. Oczywiście jeśli przedmiot był prowadzony tak jak należy. Kierunek ten wybrać mogą zarówno umysły ścisłe jak i humanistyczne. …Read More »