Więzi ekonomiczne

Mimo dość ograniczonych więzi ekonomicznych między zaborami utrzymały się, a nawet rozwinęły, więzi polityczne i kulturalne. Duże znaczenie miała współpraca pokrewnych partii politycznych, działających w poszczególnych dzielnicach. Wykorzystywali ją zwłaszcza działacze ruchu robotniczego, nielegalnego w zaborze rosyjskim, lecz posiadającego pewne możliwości działania w pozostałych państwach zaborczych. Dyskusje polityczne, światopoglądowe i naukowe toczyły się ponad granicami, z udziałem emigrantów polskich żyjących na obczyźnie. Książki polskie, legalne lub konspiracyjne, docierały do wszystkich dzielnic. Związki polityczne, ideowe i kulturalne stały się w przyszłości podstawą stworzenia zjednoczonego niepodległego państwa. Jakkolwiek dziedzictwem okresu rozbiorów było rozbudowanie przemysłu, rozwój rolnictwa oraz przeobrażenia struktury społecznej na ziemiach polskich, historyk gospodarczy epokę tę, liczącą przeszło stulecie, zamyka bilansem negatywnym. Polityka gospodarcza zaborców krępowała, a nieraz hamowała, rozwój ekonomiczny ziem polskich. Znalazły się one pod dominującym wpływem obcych interesów politycznych, w dużym stopniu podporządkowane obcemu kapitałowi. Klasy pracujące znosić musiały podwójny ucisk: ekonomiczny i narodowy.

Comments are closed.

  • Dla każdego coś dobrego – czyli słowo o alkoholach

    Wszyscy wiedzą, że Polacy potrafią przesadzić z alkoholem. Z tego jesteśmy, niestety, znani również za granicą. Wielu obcokrajowców miało tę nieprzyjemność, że widzieli nietrzeźwego Polaka na ulicy. Skądś te opinie się biorą. Nie wszystkie są wyssane z palca. Nie wszystkie to pomówienia i bzdury. Polacy mają problem z alkoholem. Stąd też sklepy monopolowe osiągają duże …Read More »
  • Jak ułatwić sobie zakupy przez internet?

    Stale rosnące tempo życia powoduje, że wiele czynności bezpowrotnie zmienia swój charakter. Jedną z dziedzin, która na przestrzeni ostatnich lat całkowicie uległa zmianie, jest handel. Po stronie firm koszta pracownicze i lokalowe, a po stronie klientów ograniczony czas spowodowały, że zakupy w dużej mierze przeniosły się do internetu.Read More »
  • Zalety i wady

    W poprzednim artykule zastanawiałam się nad wadami i zaletami założenia działalności gospodarczej, która stanowiłaby własność prywatną jednego przedsiębiorcy. Tym razem skupię się na spółce jawnej i dobrych oraz złych stronach stworzenie tej właśnie działalności. Zacznijmy może od zalet. Pierwszą pozytywną cechą takiej spółki jest spora swoboda w kształtowaniu zasad statutu spółki. Drugą zaletą jest możliwość, …Read More »