Wywalczenie niepodległości

Wywalczenie niepodległości przez kraje rozwijające się pozwala ich poszczególnym rządom przeciwstawiać się wyzyskowi ze strony wielkich monopoli zagranicznych. Wiele przykładów dowodzi, że stopień tego wyzysku może być dość znacznie obniżony. (Najbardziej wymownym tego przykładem jest porozumienie krajów eksporterów ropy naftowej z początku lat siedemdziesiątych, które zlikwidowało ich wyzysk w tej dziedzinie, ustalając ceny ropy na poziomie kilkakrotnie wyższym od narzuconego im poprzednio, bardzo niskiego poziomu). Ponadto państwa socjalistyczne, ich handel i pomoc ekonomiczna przyczyniają się, choć w sumie w niezbyt jeszcze dużym stopniu, do ograniczenia monopolistycznych pozycji dawnych metropolii w gospodarce światowej. Ograniczają one zwłaszcza międzynarodowy monopol wyzysku części krajów Trzeciego Świata przez państwa imperialistyczne, co zmniejszyło nieco stopień ich wyzysku przez dawne metropolie. Trzeba jednak podkreślić, że wymienione zmiany nie oznaczają jakościowej zmiany charakteru imperializmu; jest on nadal światowym systemem kapitalistycznego wyzysku i ucisku przeważającej części krajów świata przez grupę państw imperialistycznych. Co więcej, system ten w wielu dziedzinach wykazuje tendencję do zwiększenia stopnia neokolonialnego wyzysku i imperialistycznego ucisku.

Comments are closed.

  • Zbuduj idealny portfel inwestycyjny

  • Zmiana mechanizmu produkcji

    Wraz ze zmianą mechanizmu produkcji i jej rozwoju uległ także zmianie mechanizm dostosowywania produkcji do potrzeb społecznych (efektywnego popytu). W dostosowywaniu tym coraz większa rolę odgrywają elementy nierynkowe. Można powiedzieć, że obecnie dominuje raczej dostosowywanie zapotrzebowania do produkcji (popytu do podaży), a nie, jak dawniej, produkcji do efektywnego popytu. Zjawisko to jest funkcją ukształtowania się …Read More »
  • Jak działa internetowa hurtownia alkoholi

    Jeszcze niedawno, aby kupić alkohol, dużą ilość alkoholu, było trzeba udać się do hurtowni mieszczącej się w większym mieście. Dlatego właściciele sklepów oraz punktów gastronomicznych musieli za każdym zapotrzebowaniem jechać do hurtowni, aby tam kupić alkohol i przywieźć go samodzielnie. Dziś są zdecydowanie większe udogodnienia, dzięki czemu praca zarządzających tymi punktami wydaje się wygodniejsza i …Read More »