Wzrost znaczenia militaryzmu

Wzrost znaczenia militaryzmu we wszystkich krajach imperialistycznych miał doniosłe następstwa ekonomiczne. Sprzyjał rozwojowi monopoli związanych bezpośrednio bądź pośrednio z produkcją zbrojeniową. Były one wysoce zainteresowane w rozwijaniu tej produkcji, gdyż zamówienia państwowe przynosiły z reguły najwyższe zyski. Co równie ważne, forsowanie produkcji zbrojeniowej zapewniało absorpcję znacznej części nadwyżki ekonomicznej. obowiązywało to w znacznej mierze trudności zbytu wywołane ograniczeniem siły nabywczej ludności przez monopole. Stwarzało też dogodne pole dla lokaty kapitału, przyczyniając się tym samym do podtrzymywania lub wzrostu stopy inwestycji. Z tych to względów, a także z powodu rywalizacji między imperiami militaryzm stał się nieodłączną cechą imperializmu, wykazując stałą tendencję do potęgującego się rozwoju. Wymienione cechy imperializmu, z militaryzmem i nacjonalizmem włącznie, prowadziły do zwiększenia władzy państwa oraz rozszerzenia jego funkcji i zadań. W pierwszym okresie imperializmu, tj. do l wojny światowej, wzrost roli państwa wyrażał się. głównie w zabezpieczaniu f roń tu „działania monopoli, zwłaszcza poza granicami rodzimego kraju, oraz w rozwoju kompleksu militarnego związanego ściśle z monopolami. W następnych okresach wzrost tej roli wyrażał się w rozwoju interwencjonizmu państwowego, rozwoju gospodarczego sektora państwowego. Oznaczało to zarazem zmniejszenie roli parlamentaryzmu.

Comments are closed.

  • Najmodniejsze aranżacje łazienek w 2018 r.

    Łazienka to miejsce, w którym chętnie spędzamy czas po ciężkim dniu w pracy. Szukamy tam odprężenia i relaksu. Warto zadbać o to, by otoczenie, w którym w pewien sposób odpoczywamy, nie zakłócało nam tego czasu, a przeciwnie – dostarczało dodatkowych wrażeń estetycznych. Jakie aranżacje łazienek będą modne w 2018 roku?Read More »
  • Wielki kryzys

    Wielki kryzys doprowadził do ogromnego bezrobocia i niedostatku szerokich rzesz społeczeństwa. Prowadziło to do ostrych walk klasowych, ze starciami zbrojnymi włącznie. Klasa robotnicza zahartowała się w tych bojach, a jednocześnie stała się wysoko zorganizowaną siła społeczną posiadająca potężne związki zawodowe oraz partie polityczne. Kapitałowi mogła się już przeciwstawić potężna siła przeciwważna nie pozwalająca na redukowanie …Read More »
  • Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa

    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością także zdecydowanie różni się od pozostałych spółek. Jedyną cechą wspólną kilku spółek jest podobieństwo dokumentów na podstawie których spółki zostały założone. Ta spółka również została założona na podstawie aktu notarialnego, podobnie jak spółka partnerska, komandytowa, komandytowo- akcyjna. Spółkę tę ze spółką komandytowo- akcyjną łączy również stały wkład kapitału zakładowego. Wynosi on …Read More »