Wzrost znaczenia militaryzmu

Wzrost znaczenia militaryzmu we wszystkich krajach imperialistycznych miał doniosłe następstwa ekonomiczne. Sprzyjał rozwojowi monopoli związanych bezpośrednio bądź pośrednio z produkcją zbrojeniową. Były one wysoce zainteresowane w rozwijaniu tej produkcji, gdyż zamówienia państwowe przynosiły z reguły najwyższe zyski. Co równie ważne, forsowanie produkcji zbrojeniowej zapewniało absorpcję znacznej części nadwyżki ekonomicznej. obowiązywało to w znacznej mierze trudności zbytu wywołane ograniczeniem siły nabywczej ludności przez monopole. Stwarzało też dogodne pole dla lokaty kapitału, przyczyniając się tym samym do podtrzymywania lub wzrostu stopy inwestycji. Z tych to względów, a także z powodu rywalizacji między imperiami militaryzm stał się nieodłączną cechą imperializmu, wykazując stałą tendencję do potęgującego się rozwoju. Wymienione cechy imperializmu, z militaryzmem i nacjonalizmem włącznie, prowadziły do zwiększenia władzy państwa oraz rozszerzenia jego funkcji i zadań. W pierwszym okresie imperializmu, tj. do l wojny światowej, wzrost roli państwa wyrażał się. głównie w zabezpieczaniu f roń tu „działania monopoli, zwłaszcza poza granicami rodzimego kraju, oraz w rozwoju kompleksu militarnego związanego ściśle z monopolami. W następnych okresach wzrost tej roli wyrażał się w rozwoju interwencjonizmu państwowego, rozwoju gospodarczego sektora państwowego. Oznaczało to zarazem zmniejszenie roli parlamentaryzmu.

Comments are closed.

  • Gdzie kupić podstawowe artykuły budowlane?

    W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się markety budowlane w Polsce. Trzeba przyznać, że są one coraz chętniej wybierane przez klientów przede wszystkim ze względu na olbrzymią różnorodność, którą możemy znaleźć w hipermarketach budowlanych.Read More »
  • Kredyty bez BIK, kredyty z komornikiem.

  • Płatna czy darmowa szkoła

    Tak naprawdę finanse w naszym domu są cały czas narażone na regularne uszczuplenie. Niby nauka od pierwszej klasy podstawowej jest darmowa, ale mimo wszystko rodzice co roku ponoszą koszty nie tylko samych podręczników i pomocy naukowych, ale również płacą za zajęcia dodatkowe, czy też inne kursy zwiększające wiedzę uczniów. Nie możemy, więc mówić o darmowej …Read More »