Zalety i wady

W poprzednim artykule zastanawiałam się nad wadami i zaletami założenia działalności gospodarczej, która stanowiłaby własność prywatną jednego przedsiębiorcy. Tym razem skupię się na spółce jawnej i dobrych oraz złych stronach stworzenie tej właśnie działalności. Zacznijmy może od zalet. Pierwszą pozytywną cechą takiej spółki jest spora swoboda w kształtowaniu zasad statutu spółki. Drugą zaletą jest możliwość, by każdy wspólnik reprezentował spółkę, ale także możliwość wykluczenia jakiegoś wspólnika jako reprezentanta zgodnie z uwzględnieniem tego w umowie spółki. Trzecią dobrą cechą jest możliwość wpisania w nazwę firmy tylko jednego nazwiska właściciela. Czwarta zaletą jest brak określonych wymagań kapitałowych. Piątą zaletą jest to, że koszty rejestracji są podzielone na kilku wspólników są o wiele tańsze. Ostatnią zaletą jest to, że każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach przedsiębiorstwa. Przejdźmy jednak do wad. Pierwszą wadą jest odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania spółki, solidarnie w przypadku wszystkich wspólników. Drugą wadą jest fakt, że osoba nowo przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem, w którym przystąpiła. Ostatnią, ale bardzo znaczącą wadą jest możliwość długiego oczekiwania na wpis do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejestrowym. Widać więc, że spółka ta posiada zarówno wiele wad i wiele zalet. Zalet jest naprawdę bardzo dużo, jednak wady są bardzo znaczące. Polecam dokładne przemyślenie, czy chcemy założyć tę właśnie spółkę.

Comments are closed.

  • Trzy problemy organizacji gospodarczej

    Co jest wytwarzane i w jakich ilościach? Społeczeństwo musi zdecydować, jak dużo będzie wytwarzać każdego z wielu możliwych dóbr i usług oraz kiedy będą one wytwarzane. Czy będziemy dziś produkować pizzę, czy koszule? Niewiele koszul wysokiej jakości czy dużo tanich koszul? Czy będziemy zużywać ograniczone zasoby na wytwarzanie wielu dóbr konsumpcyjnych (takich jak pizza)! Czy …Read More »
  • Sylwetka absolwenta

    Osoba kończąca studia na wydziale ekonomii, nieważne czy na uniwersytecie czy w szkole prywatnej zdobywa i poszerza wiedzę o otaczającym świecie. Zaznajamia się z procesami społecznymi i gospodarczymi. Studia z ekonomii są dwuetapowe. Pierwszy etap trwa sześć semestrów i kończy się obroną pracy licencjackiej. Drugi etap to dwuletnie studia magisterskie. W tym czasie student przyswaja …Read More »
  • Jak działa internetowa hurtownia alkoholi

    Jeszcze niedawno, aby kupić alkohol, dużą ilość alkoholu, było trzeba udać się do hurtowni mieszczącej się w większym mieście. Dlatego właściciele sklepów oraz punktów gastronomicznych musieli za każdym zapotrzebowaniem jechać do hurtowni, aby tam kupić alkohol i przywieźć go samodzielnie. Dziś są zdecydowanie większe udogodnienia, dzięki czemu praca zarządzających tymi punktami wydaje się wygodniejsza i …Read More »