Czy opłaca się być wykładowcą w Polsce? Sytuacja finansowa

Zawód wykładowcy akademickiego niewątpliwie wiąże się z dużym prestiżem. Kiedy słyszymy, że ktoś ma tytuł doktora, habilitację czy tytuł profesorski, zazwyczaj traktujemy go z dużą estymą i jesteśmy pod dużym wrażeniem. Pytanie jednak, czy wykładanie na uczelni wyższej się opłaca i ile można dzięki temu zarobić? Tak naprawdę, wszystko, co oczywiste, uzależnione jest od typu uczelni oraz innych tego typu zmiennych. Dzisiaj tej kwestii przyjrzymy się nieco dokładniej, spoglądając uczciwie na realia związane z pracą na uczelni wyższej.

Zacząć należałoby od tego, że płaca wykładowców akademickich uzależniona jest od wielu różnorodnych czynników. Po pierwsze, znaczenie ma tutaj staż pracy. Im dłużej pracujemy na uczelni (http://www.zpsb.pl), tym wyższe są nasze zarobki. Po drugie, znaczenie ma, co oczywiste, stopień naukowy. Magister będący asystentem, co oczywiste, zarabia znacznie mniej niż doktor, a ten ma niższe zarobki od profesora zwyczajnego. I to są kwestie niepodważalne. Warto jednakże pamiętać też, że zarobki zależą od wielu innych czynników.
Na ostateczną pensję wykładowcy wpływa również ilość godzin, które spełnia on z uczniami – im więcej czasu poświęca studentom, tym wyższe są jego zarobki. Poza tym, zarobić może on także, będąc uczestnikiem różnego rodzaju grantów, z których płyną dodatkowe środki na badania oraz te związane z wypłatami. Warto również pamiętać o tym, że wykładowca pracować może w kilku miejscach, czerpiąc z tego tytułu wymierne zyski. I tak właśnie w praktyce przedstawia się sytuacja w tym właśnie temacie. I warto wszystkie te rzeczy brać pod uwagę.

Comments are closed.

  • Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

    Warto wskazać na fakt, że nasz kraj jest krajem, który przeżywa dość dynamiczny rozwój. Na tle bowiem innych krajów Europy wykazujemy dość wysoki współczynnik rozwoju naszego kraju. Wskazać bowiem trzeba, że Polska to kraj, w którym wiele przedsiębiorstw bankrutuje, ale bardzo wiele też przedsiębiorstw bardzo szybko się rozwija. Ta z kolei druga grupa przedsiębiorców przeważa, …Read More »
  • Ograniczyć stres

    Stres ma na każdego z reguły mało pozytywny wpływ, chociaż nie można uznać tego oczywiście za zasadę. Stresowanie się szkodzi nie tylko zdrowiu psychicznemu, ale także fizycznemu. Dlatego warto wiedzieć, jak ograniczać tego typu stany.Read More »
  • System SAP – sposób na usprawnienie funkcjonowania firmy

    Przedsiębiorcy w obecnych czasach muszą na różne sposoby starać się o zachowanie swojej pozycji na konkurencyjnym rynku. Atrakcyjna oferta, właściwa jej promocja oraz dbanie o wizerunek firmy to jednak nie wszystko. O sukcesie w dużej mierze decyduje sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem, a także duża wydajność zachodzących w nim procesów.Read More »