Czy opłaca się być wykładowcą w Polsce? Sytuacja finansowa

Zawód wykładowcy akademickiego niewątpliwie wiąże się z dużym prestiżem. Kiedy słyszymy, że ktoś ma tytuł doktora, habilitację czy tytuł profesorski, zazwyczaj traktujemy go z dużą estymą i jesteśmy pod dużym wrażeniem. Pytanie jednak, czy wykładanie na uczelni wyższej się opłaca i ile można dzięki temu zarobić? Tak naprawdę, wszystko, co oczywiste, uzależnione jest od typu uczelni oraz innych tego typu zmiennych. Dzisiaj tej kwestii przyjrzymy się nieco dokładniej, spoglądając uczciwie na realia związane z pracą na uczelni wyższej.

Zacząć należałoby od tego, że płaca wykładowców akademickich uzależniona jest od wielu różnorodnych czynników. Po pierwsze, znaczenie ma tutaj staż pracy. Im dłużej pracujemy na uczelni (http://www.zpsb.pl), tym wyższe są nasze zarobki. Po drugie, znaczenie ma, co oczywiste, stopień naukowy. Magister będący asystentem, co oczywiste, zarabia znacznie mniej niż doktor, a ten ma niższe zarobki od profesora zwyczajnego. I to są kwestie niepodważalne. Warto jednakże pamiętać też, że zarobki zależą od wielu innych czynników.
Na ostateczną pensję wykładowcy wpływa również ilość godzin, które spełnia on z uczniami – im więcej czasu poświęca studentom, tym wyższe są jego zarobki. Poza tym, zarobić może on także, będąc uczestnikiem różnego rodzaju grantów, z których płyną dodatkowe środki na badania oraz te związane z wypłatami. Warto również pamiętać o tym, że wykładowca pracować może w kilku miejscach, czerpiąc z tego tytułu wymierne zyski. I tak właśnie w praktyce przedstawia się sytuacja w tym właśnie temacie. I warto wszystkie te rzeczy brać pod uwagę.

Comments are closed.

  • Oprogramowanie do gabinetu lekarskiego

    Większość lekarzy oprócz pracy w przychodni czy szpitalu, prowadzi również prywatną praktykę lekarską. Prowadzenie gabinetu lekarskiego to nie tylko leczenie pacjentów, ale także cała otoczka administracyjna, która temu towarzyszy. Aby praca przebiegała szybko i sprawnie można skorzystać z udogodnień jakie oferuje specjalizowany program do gabinetu lekarskiego.Read More »
  • Studia

    Kierując się wyborem studiów bierzemy pod uwagę wiele aspektów. Przede wszystkim nasze zamiłowania. Ktoś kto nienawidzi matematyki nie wybierze się na ekonomię. A jeśli komuś przypadła do gustu przedsiębiorczość to ekonomia może być kierunkiem właśnie dla niego. Oczywiście jeśli przedmiot był prowadzony tak jak należy. Kierunek ten wybrać mogą zarówno umysły ścisłe jak i humanistyczne. …Read More »
  • Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa

    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością także zdecydowanie różni się od pozostałych spółek. Jedyną cechą wspólną kilku spółek jest podobieństwo dokumentów na podstawie których spółki zostały założone. Ta spółka również została założona na podstawie aktu notarialnego, podobnie jak spółka partnerska, komandytowa, komandytowo- akcyjna. Spółkę tę ze spółką komandytowo- akcyjną łączy również stały wkład kapitału zakładowego. Wynosi on …Read More »