Czy opłaca się być wykładowcą w Polsce? Sytuacja finansowa

Zawód wykładowcy akademickiego niewątpliwie wiąże się z dużym prestiżem. Kiedy słyszymy, że ktoś ma tytuł doktora, habilitację czy tytuł profesorski, zazwyczaj traktujemy go z dużą estymą i jesteśmy pod dużym wrażeniem. Pytanie jednak, czy wykładanie na uczelni wyższej się opłaca i ile można dzięki temu zarobić? Tak naprawdę, wszystko, co oczywiste, uzależnione jest od typu uczelni oraz innych tego typu zmiennych. Dzisiaj tej kwestii przyjrzymy się nieco dokładniej, spoglądając uczciwie na realia związane z pracą na uczelni wyższej.

Zacząć należałoby od tego, że płaca wykładowców akademickich uzależniona jest od wielu różnorodnych czynników. Po pierwsze, znaczenie ma tutaj staż pracy. Im dłużej pracujemy na uczelni (http://www.zpsb.pl), tym wyższe są nasze zarobki. Po drugie, znaczenie ma, co oczywiste, stopień naukowy. Magister będący asystentem, co oczywiste, zarabia znacznie mniej niż doktor, a ten ma niższe zarobki od profesora zwyczajnego. I to są kwestie niepodważalne. Warto jednakże pamiętać też, że zarobki zależą od wielu innych czynników.
Na ostateczną pensję wykładowcy wpływa również ilość godzin, które spełnia on z uczniami – im więcej czasu poświęca studentom, tym wyższe są jego zarobki. Poza tym, zarobić może on także, będąc uczestnikiem różnego rodzaju grantów, z których płyną dodatkowe środki na badania oraz te związane z wypłatami. Warto również pamiętać o tym, że wykładowca pracować może w kilku miejscach, czerpiąc z tego tytułu wymierne zyski. I tak właśnie w praktyce przedstawia się sytuacja w tym właśnie temacie. I warto wszystkie te rzeczy brać pod uwagę.

Comments are closed.

  • Techniczne możliwości spoleczeństwa

    Przy danych zasobach i danej technice wybory produkcyjne między dwoma dobrami, takimi jak masło i armaty, można podsumować w postaci granicy możliwości produkcyjnych (PPF). PPF pokazuje, jak produkcję jednego dobra (takiego jak armaty) można zamienić na produkcję innego dobra (takiego jak masło). W świecie niedoboru wybranie jednego dobra oznacza zrezygnowanie z czegoś innego. Wartość dobra …Read More »
  • Systemy ekonomiczne

    W Polsce wyróżniamy aż trzy systemy ekonomiczne. Każdy z nich różni się od siebie w dość charakterystyczny sposób. Spróbuję przybliżyć każdy z nich. Pierwszym, jaki chciałabym przedstawić, jest system ekonomiczny rynkowy. System ten jest bardzo mocno uzależniony od działania mechanizmu rynkowego. Na czym polega ten mechanizm? Polega on po prostu na ustaleniu się ceny na …Read More »
  • Techniki antstresowe

    Zajmując się ekonomią, księgowością czy przedsiębiorstwem, bierzemy na siebie ogromną odpowiedzialność, co wiąże się nieodłącznie z męczącym nas stresem. Czasami, stres ma pozytywne działanie, ponieważ motywuje i zmusza nas do działania. W przeważającej jednak liczbie przypadków, powoduje on kłopoty z podejmowaniem jakichkolwiek działań przez blokadę psychiczną lub ból fizyczny. Stres może powodować bóle głowy, pocenie …Read More »