Trzy problemy organizacji gospodarczej

Co jest wytwarzane i w jakich ilościach? Społeczeństwo musi zdecydować, jak dużo będzie wytwarzać każdego z wielu możliwych dóbr i usług oraz kiedy będą one wytwarzane. Czy będziemy dziś produkować pizzę, czy koszule? Niewiele koszul wysokiej jakości czy dużo tanich koszul? Czy będziemy zużywać ograniczone zasoby na wytwarzanie wielu dóbr konsumpcyjnych (takich jak pizza)! Czy też będziemy produkować mniej dóbr konsumpcyjnych, a więcej dóbr inwestycyjnych (takich jak maszyny do wyrobu pizzy), które zwiększą jutro produkcję i konsumpcję?Jak dobra są wytwarzane? Społeczeństwo musi zdecydować, kto będzie się zajmował produkcją, jakie zasoby będą użytkowane i jakie będą stosowane techniki produkcji. Kto będzie uprawiał ziemię, a kto będzie uczyć? Czy elektryczność będzie wytwarzana z ropy, z węgla, czy ze słońca? Przy większym czy mniejszym skażeniu środowiska?Dla kogo są wytwarzane dobra? Kto dostaje do zjedzenia owoce działalności gospodarczej? Lub, formułując to dokładniej, jak jest dzielony produkt narodowy pomiędzy poszczególne gospodarstwa domowe? Czy jest wiele ludzi biednych i niewiele bogatych? Czy wysokie dochody idą do menedżerów, do sportowców, czy też do posiadaczy ziemskich? Czy spo­łeczeństwo zapewnia biednym minimalną konsumpcję, czy też muszą oni pracować, jeśli mają przeżyć?

Comments are closed.

  • Utracone korzyści

    Załóżmy, że dany kraj decyduje się zwiększyć swoje zakupy armat z 9000 armat w D do 12 000 jednostek w C. Jaki jest koszt utraconych korzyści w przypadku tej decyzji? Można wyliczyć ten koszt w dolarach. Ale w ekonomii zawsze musimy „rozedrzeć zasłonę” pieniądza, aby przeanalizować realny wpływ alternatywnych decyzji. Na najbardziej podstawowym poziomie koszt …Read More »
  • Zalet i wady działalnosci gospodarczych

    Własne działalności gospodarcze mają wiele wad i zalet. Przede wszystkim niosą jednak za sobą swoje ryzyko. Postaram się przedstawić wady i zalety poszczególnych działalności. Jeżeli działalność gospodarcza jest własnością prywatną jednego przedsiębiorcy, to ma to tyle samo zalet, co wad. Pierwszą dobrą cechą jest ograniczenie formalności przy zakładaniu działalności. Drugą zaletą jest to, że samodzielnie …Read More »
  • Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa

    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością także zdecydowanie różni się od pozostałych spółek. Jedyną cechą wspólną kilku spółek jest podobieństwo dokumentów na podstawie których spółki zostały założone. Ta spółka również została założona na podstawie aktu notarialnego, podobnie jak spółka partnerska, komandytowa, komandytowo- akcyjna. Spółkę tę ze spółką komandytowo- akcyjną łączy również stały wkład kapitału zakładowego. Wynosi on …Read More »