Umiejetność zachowania się w trudnych sytuacjach

Osoba prowadząca własny interes lub kierująca grupą powinna umieć zachować się w trudnych sytuacjach i radzić sobie ze stresem, ponieważ obracanie dużą ilością pieniędzy ściśle się z tym wiąże. Czym tak naprawdę jest jednak stres lub frustracja? Jest to reakcja naszego organizmu na problem z dokonaniem trudnej decyzji lub w pokonaniu trudnej przeszkody zagrażającej naszym interesom. Jak sobie radzić w takich sytuacjach?
Jednym z wyjść jest represja, czyli usunięcie z pamięci wydarzeń związanych z frustrującą sytuacją. Drugim sposobem jest racjonalizacja, czyli uzasadnienie sobie samemu działań, jakie podjęliśmy w wyniku trudnej sytuacji. Trzecim, bardzo niebezpiecznym sposobem jest fantazjowanie. Osoba, która staje przed poważnym problemem, wyobraża sobie jego idealne rozwiązanie, rekompensując sobie brak pokonania przeszkody. Kolejnym, złym wyjściem jest rezygnacja, czyli całkowite poddanie się w walce z pokonaniem przyczyny naszych frustracji. Ostatnim, ale dobrym sposobem na poradzenie sobie z problemem jest substytucja, czyli znalezienie „złotego środka”, sposobu zastępczego, jak poradzić sobie w trudnej sytuacji. Z powyżej wymienionych sposobów, ostatni i drugi uznałam za najlepsze, ponieważ pozwala szukać skutecznego sposobu na rozwiązanie problemu bez odrywania nas od rzeczywistości i straty cennego czasu. Polecałabym jednak poważnie zastanowić się czy należy brać na siebie odpowiedzialność stanowiska kierowniczego, jeśli mamy kłopoty z męczącą nas frustracją, ponieważ tej będzie tylko przybywać.

Comments are closed.

  • Własny biznes

    Warto wskazać na fakt, ze obecnie coraz częściej w naszym kraju spotkać się można z sytuacją, ze nasi rodacy decydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Większość bowiem naszych rodaków upatruje w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej prawdziwą przyjemność i prawdziwą korzyść. Nie powinno nas zatem dziwić, że wielu z nas chętnie decyduje się na prowadzenie …Read More »
  • Stopa inwestycji

    Stwierdzając, że w dekadzie 1960-—1970 stopa inwestycji w większej części krajów nie wykazywała tendencji do wzrostu, można wskazać, że było to skutkiem stopniowego wygasania głównych czynników jej wzrostu. Dotyczyło to zwłaszcza wygaśnięcia strukturalnych zmian w podziale dochodu narodowego na rzecz świata pracy oraz wygasania tendencji do wzrostu udziału gospodarki państwowej w tym dochodzie. Stopa inwestycji …Read More »
  • Zasoby uwolnione

    Przy zasobach uwolnionych przez wzrost gospodarczy utalento­wani artyści mają możliwość tworzenia poezji i komponowania muzyki, a inni mają czas wolny i mogą czytać, słuchać i tworzyć. Chociaż nie ma jedynego modelu rozwoju gospodarczego, a ewolucja kultury będzie miała różny charakter w różnych krajach, wolność od głodu, chorób i żywiołów jest uniwersalnym dążeniem ludzkości.Ale stulecia ludzkiej …Read More »