Współczesny kapitalizm

Mechanizm funkcjonowania kapitalizmu współczesnego, w porównaniu z mechanizmem stadium kapitalizmu monopolistycznego, wykazuje trzy podstawowe różnice. W skład jego elementów weszła gospodarka państwowa wraz z rozwiniętym zespołem środków interwencjonizmu państwowego. Uległy jakościowej modyfikacji elementy mechanizmu funkcjonowania monopoli. Wysoko zorganizowany świat pracy stał się przeciwważną siłą w stosunku do zmonopolizowanego kapitału. Wskutek tych trzech przyczyn całokształt mechanizmu funkcjonowania i wzrostu gospodarki kapitalistycznej uległ jakościowym zmianom.Ogólnie mówiąc, masowy charakter produkcji współczesnych monopoli oraz wysoki stopień monopolizacji gospodarki sprawiły, że ich dawną strategia — zmierzająca do maksymalizacji zysku przez ustalanie wysokich cen i ograniczanie zarobków ludzi pracy — uległa zmianie; straciła rację bytu. Głównym czynnikiem realizacji (wprowadzenia w życie) odmiennej strategii było przekształcenie własności grupowo-monopoli-stycznej w zbiorowo-monopolistyczną. Stworzyło to podstawy tendencji stymulującej wzrost produkcji, a zarazem tendencji sprzyjającej inwestycjom, ożywiającej mechanizm wzrostu inwestycji. Zjawiska te wraz ze wzrostem oporu zorganizowanego świata pracy — sprawiły, że kapitał nie hamował i nie był w stanie hamować w takim stopniu jak dawniej wzrostu płac.

Comments are closed.

  • Zasilanie taboru firmy

    Warto wskazać na fakt, że obecnie w naszym kraju pojawiają się różnego rodzaju formy wspierania przedsiębiorców. Mają one za zadanie wspierać nasz rodzinny przemysł i polską gospodarkę. Okazuje się bowiem, że nasz rząd niezbyt dobrze dba o takie działania w naszym kraju. To z tego powodu wielu naszych przedsiębiorców poszukuje różnego rodzaju form zapewniania sobie …Read More »
  • Struktura właśności

    Struktura własności dominującej części środków produkcji ulegała więc jakościowej zmianie w kapitalizmie państwowo-monopolistycznym w porównaniu ze stadium kapitalizmu monopolistycznego. Dawniej zmonopolizowany kapitał był własnością magnata-milionera, rodziny milionerów, nielicznej grupy właścicieli trustu itp. lub liczniejszej grupy właścicieli mniejszych przedsiębiorstw zrzeszonych w kartel bądź syndykat. Był więc w tej czy w innej formie, w mniejszym lub większym …Read More »
  • Zmiana mechanizmu produkcji

    Podstawą jakościowych zmian struktury i charakteru monopoli było dojście koncentracji produkcji do bardzo wysokiego poziomu, ukształtowanie się gigantów przemysłowych oraz ich zdolność do masowej produkcji, mogącej zaspokoić w niezbyt długim czasie potrzeby niemal każdej rodziny (np. potrzebę posiadania samochodu). W tej sytuacji ustalanie wysokich cen monopolowych na masowo produkowane dobra i tym samym, ograniczanie popytu …Read More »