Współczesny kapitalizm

Mechanizm funkcjonowania kapitalizmu współczesnego, w porównaniu z mechanizmem stadium kapitalizmu monopolistycznego, wykazuje trzy podstawowe różnice. W skład jego elementów weszła gospodarka państwowa wraz z rozwiniętym zespołem środków interwencjonizmu państwowego. Uległy jakościowej modyfikacji elementy mechanizmu funkcjonowania monopoli. Wysoko zorganizowany świat pracy stał się przeciwważną siłą w stosunku do zmonopolizowanego kapitału. Wskutek tych trzech przyczyn całokształt mechanizmu funkcjonowania i wzrostu gospodarki kapitalistycznej uległ jakościowym zmianom.Ogólnie mówiąc, masowy charakter produkcji współczesnych monopoli oraz wysoki stopień monopolizacji gospodarki sprawiły, że ich dawną strategia — zmierzająca do maksymalizacji zysku przez ustalanie wysokich cen i ograniczanie zarobków ludzi pracy — uległa zmianie; straciła rację bytu. Głównym czynnikiem realizacji (wprowadzenia w życie) odmiennej strategii było przekształcenie własności grupowo-monopoli-stycznej w zbiorowo-monopolistyczną. Stworzyło to podstawy tendencji stymulującej wzrost produkcji, a zarazem tendencji sprzyjającej inwestycjom, ożywiającej mechanizm wzrostu inwestycji. Zjawiska te wraz ze wzrostem oporu zorganizowanego świata pracy — sprawiły, że kapitał nie hamował i nie był w stanie hamować w takim stopniu jak dawniej wzrostu płac.

Comments are closed.

  • Zmiana mechanizmu produkcji

    Wraz ze zmianą mechanizmu produkcji i jej rozwoju uległ także zmianie mechanizm dostosowywania produkcji do potrzeb społecznych (efektywnego popytu). W dostosowywaniu tym coraz większa rolę odgrywają elementy nierynkowe. Można powiedzieć, że obecnie dominuje raczej dostosowywanie zapotrzebowania do produkcji (popytu do podaży), a nie, jak dawniej, produkcji do efektywnego popytu. Zjawisko to jest funkcją ukształtowania się …Read More »
  • Hydraulik Katowice

    Hydraulik Katowice czy usługi hydrauliczne Katowice to propozycja dla poszukujących fachowej pomocy w tym zakresie. Profesja hydraulika jest niezmiennie w cenie. Profesjonaliści mogą liczyć na dużą liczbę zleceń, bo nieustannie przecież potrzebujemy pomocy hydraulika. Sami możemy co najwyżej wymienić starą baterię w łazience na nową, ale już nie poradzimy sobie z wymianą pękniętej w ścianie …Read More »
  • Trzy problemy organizacji gospodarczej

    Co jest wytwarzane i w jakich ilościach? Społeczeństwo musi zdecydować, jak dużo będzie wytwarzać każdego z wielu możliwych dóbr i usług oraz kiedy będą one wytwarzane. Czy będziemy dziś produkować pizzę, czy koszule? Niewiele koszul wysokiej jakości czy dużo tanich koszul? Czy będziemy zużywać ograniczone zasoby na wytwarzanie wielu dóbr konsumpcyjnych (takich jak pizza)! Czy …Read More »