Zamożni gospodarze

W wyniku rozwoju stosunków kapitalistycznych obok warstwy wielkich właścicieli ziemskich oraz warstwy zamożnych gospodarzy ukształtował się liczny półproletariat i proletariat rolny. Minimalną liczbę proletariuszy rolnych (bezrolnych) szacowano na 1,4 min osób, liczbę pół-proletariatu (posiadaczy gospodarstw karłowatych) szacowano na 1,3 min osób. Opisane wyżej warunki, w których znalazło się rolnictwo Królestwa, sprzyjały intensyfikacji produkcji rolnej. W latach 1906—1914 w porównaniu z latami 1898-—1901 wzrosło czterokrotnie tempo przeprowadzania melioracji, zwiększyło się wielokrotnie zużycie nawozów sztucznych, coraz więcej stosowano maszyn rolniczych. Umożliwiało to osiągnięcie przedstawionego wyżej wzrostu plonów. Ponieważ zaś równocześnie rozszerzano powierzchnię upraw, jeszcze szybciej zwiększała się produkcja globalna rolnictwa. Mimo to w rolnictwie Królestwa Polskiego nadal dużą rolę odgrywały przeżytki ustroju feudalnego. Wynikały one przede wszystkim z dominującej roli folwarku na wsi. Folwark zatrudniał robotników wynagradzając ich w znacznej części w naturze (ordynaria); wyzyskiwał zamieszkujących pobliskie wsie małorolnych i bezrolnych, wynagradzając ich prace niżej niż pracę robotników stałych. To ostatnie zjawisko charakterystyczne było zwłaszcza dla wschodniej części Królestwa. Chłop małorolny, posiadający rodzinę, nie mógł się utrzymać ze swego gospodarstwa, a zarazem nie mógł wędrować za zarobkiem w dalsze okolice. Sytuację tę wykorzystywał folwark, który często był jedynym źródłem zarobku dla poszukujących pracy. Stanowiło to swoistą pozostałość feudalnych form wyzysku. Ich utrzymywanie się hamowało intensyfikację produkcji rolnej.

Comments are closed.

  • Sposób działania telefonicznej windykacji należności

    Osoby, które pracują jako windykatorzy długów przekonują, że telefoniczna windykacja należności jest najmniej dotkliwą formą windykacji podejmowaną przeciw osobie zadłużone. Dlatego przekonują, że warto jest spłacić swój dług jeszcze wówczas, gdy trzeba zmagać się jedynie z odbieraniem telefonów od wierzyciela. Jednak osoby zadłużone miewają inne zdanie na ten temat. Zwracają one uwagę na to, że …Read More »
  • Sylwetka absolwenta

    Osoba kończąca studia na wydziale ekonomii, nieważne czy na uniwersytecie czy w szkole prywatnej zdobywa i poszerza wiedzę o otaczającym świecie. Zaznajamia się z procesami społecznymi i gospodarczymi. Studia z ekonomii są dwuetapowe. Pierwszy etap trwa sześć semestrów i kończy się obroną pracy licencjackiej. Drugi etap to dwuletnie studia magisterskie. W tym czasie student przyswaja …Read More »
  • Dla każdego coś dobrego – czyli słowo o alkoholach

    Wszyscy wiedzą, że Polacy potrafią przesadzić z alkoholem. Z tego jesteśmy, niestety, znani również za granicą. Wielu obcokrajowców miało tę nieprzyjemność, że widzieli nietrzeźwego Polaka na ulicy. Skądś te opinie się biorą. Nie wszystkie są wyssane z palca. Nie wszystkie to pomówienia i bzdury. Polacy mają problem z alkoholem. Stąd też sklepy monopolowe osiągają duże …Read More »