Zamożni gospodarze

W wyniku rozwoju stosunków kapitalistycznych obok warstwy wielkich właścicieli ziemskich oraz warstwy zamożnych gospodarzy ukształtował się liczny półproletariat i proletariat rolny. Minimalną liczbę proletariuszy rolnych (bezrolnych) szacowano na 1,4 min osób, liczbę pół-proletariatu (posiadaczy gospodarstw karłowatych) szacowano na 1,3 min osób. Opisane wyżej warunki, w których znalazło się rolnictwo Królestwa, sprzyjały intensyfikacji produkcji rolnej. W latach 1906—1914 w porównaniu z latami 1898-—1901 wzrosło czterokrotnie tempo przeprowadzania melioracji, zwiększyło się wielokrotnie zużycie nawozów sztucznych, coraz więcej stosowano maszyn rolniczych. Umożliwiało to osiągnięcie przedstawionego wyżej wzrostu plonów. Ponieważ zaś równocześnie rozszerzano powierzchnię upraw, jeszcze szybciej zwiększała się produkcja globalna rolnictwa. Mimo to w rolnictwie Królestwa Polskiego nadal dużą rolę odgrywały przeżytki ustroju feudalnego. Wynikały one przede wszystkim z dominującej roli folwarku na wsi. Folwark zatrudniał robotników wynagradzając ich w znacznej części w naturze (ordynaria); wyzyskiwał zamieszkujących pobliskie wsie małorolnych i bezrolnych, wynagradzając ich prace niżej niż pracę robotników stałych. To ostatnie zjawisko charakterystyczne było zwłaszcza dla wschodniej części Królestwa. Chłop małorolny, posiadający rodzinę, nie mógł się utrzymać ze swego gospodarstwa, a zarazem nie mógł wędrować za zarobkiem w dalsze okolice. Sytuację tę wykorzystywał folwark, który często był jedynym źródłem zarobku dla poszukujących pracy. Stanowiło to swoistą pozostałość feudalnych form wyzysku. Ich utrzymywanie się hamowało intensyfikację produkcji rolnej.

Comments are closed.

  • Zalety i wady

    W poprzednim artykule zastanawiałam się nad wadami i zaletami założenia działalności gospodarczej, która stanowiłaby własność prywatną jednego przedsiębiorcy. Tym razem skupię się na spółce jawnej i dobrych oraz złych stronach stworzenie tej właśnie działalności. Zacznijmy może od zalet. Pierwszą pozytywną cechą takiej spółki jest spora swoboda w kształtowaniu zasad statutu spółki. Drugą zaletą jest możliwość, …Read More »
  • Najmodniejsze aranżacje łazienek w 2018 r.

    Łazienka to miejsce, w którym chętnie spędzamy czas po ciężkim dniu w pracy. Szukamy tam odprężenia i relaksu. Warto zadbać o to, by otoczenie, w którym w pewien sposób odpoczywamy, nie zakłócało nam tego czasu, a przeciwnie – dostarczało dodatkowych wrażeń estetycznych. Jakie aranżacje łazienek będą modne w 2018 roku?Read More »
  • Oprogramowanie do gabinetu lekarskiego

    Większość lekarzy oprócz pracy w przychodni czy szpitalu, prowadzi również prywatną praktykę lekarską. Prowadzenie gabinetu lekarskiego to nie tylko leczenie pacjentów, ale także cała otoczka administracyjna, która temu towarzyszy. Aby praca przebiegała szybko i sprawnie można skorzystać z udogodnień jakie oferuje specjalizowany program do gabinetu lekarskiego.Read More »