Zamożni gospodarze

W wyniku rozwoju stosunków kapitalistycznych obok warstwy wielkich właścicieli ziemskich oraz warstwy zamożnych gospodarzy ukształtował się liczny półproletariat i proletariat rolny. Minimalną liczbę proletariuszy rolnych (bezrolnych) szacowano na 1,4 min osób, liczbę pół-proletariatu (posiadaczy gospodarstw karłowatych) szacowano na 1,3 min osób. Opisane wyżej warunki, w których znalazło się rolnictwo Królestwa, sprzyjały intensyfikacji produkcji rolnej. W latach 1906—1914 w porównaniu z latami 1898-—1901 wzrosło czterokrotnie tempo przeprowadzania melioracji, zwiększyło się wielokrotnie zużycie nawozów sztucznych, coraz więcej stosowano maszyn rolniczych. Umożliwiało to osiągnięcie przedstawionego wyżej wzrostu plonów. Ponieważ zaś równocześnie rozszerzano powierzchnię upraw, jeszcze szybciej zwiększała się produkcja globalna rolnictwa. Mimo to w rolnictwie Królestwa Polskiego nadal dużą rolę odgrywały przeżytki ustroju feudalnego. Wynikały one przede wszystkim z dominującej roli folwarku na wsi. Folwark zatrudniał robotników wynagradzając ich w znacznej części w naturze (ordynaria); wyzyskiwał zamieszkujących pobliskie wsie małorolnych i bezrolnych, wynagradzając ich prace niżej niż pracę robotników stałych. To ostatnie zjawisko charakterystyczne było zwłaszcza dla wschodniej części Królestwa. Chłop małorolny, posiadający rodzinę, nie mógł się utrzymać ze swego gospodarstwa, a zarazem nie mógł wędrować za zarobkiem w dalsze okolice. Sytuację tę wykorzystywał folwark, który często był jedynym źródłem zarobku dla poszukujących pracy. Stanowiło to swoistą pozostałość feudalnych form wyzysku. Ich utrzymywanie się hamowało intensyfikację produkcji rolnej.

Comments are closed.

  • Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa

    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością także zdecydowanie różni się od pozostałych spółek. Jedyną cechą wspólną kilku spółek jest podobieństwo dokumentów na podstawie których spółki zostały założone. Ta spółka również została założona na podstawie aktu notarialnego, podobnie jak spółka partnerska, komandytowa, komandytowo- akcyjna. Spółkę tę ze spółką komandytowo- akcyjną łączy również stały wkład kapitału zakładowego. Wynosi on …Read More »
  • Ograniczyć stres

    Stres ma na każdego z reguły mało pozytywny wpływ, chociaż nie można uznać tego oczywiście za zasadę. Stresowanie się szkodzi nie tylko zdrowiu psychicznemu, ale także fizycznemu. Dlatego warto wiedzieć, jak ograniczać tego typu stany.Read More »
  • Zasilanie taboru firmy

    Warto wskazać na fakt, że obecnie w naszym kraju pojawiają się różnego rodzaju formy wspierania przedsiębiorców. Mają one za zadanie wspierać nasz rodzinny przemysł i polską gospodarkę. Okazuje się bowiem, że nasz rząd niezbyt dobrze dba o takie działania w naszym kraju. To z tego powodu wielu naszych przedsiębiorców poszukuje różnego rodzaju form zapewniania sobie …Read More »