Zmiana mechanizmu produkcji

Wraz ze zmianą mechanizmu produkcji i jej rozwoju uległ także zmianie mechanizm dostosowywania produkcji do potrzeb społecznych (efektywnego popytu). W dostosowywaniu tym coraz większa rolę odgrywają elementy nierynkowe. Można powiedzieć, że obecnie dominuje raczej dostosowywanie zapotrzebowania do produkcji (popytu do podaży), a nie, jak dawniej, produkcji do efektywnego popytu. Zjawisko to jest funkcją ukształtowania się wielkich monopoli, korporacji-gigantów, które planują swoją produkcję, stosując rozległy system zapewniania zbytu na swoje wyroby. Mechanizm rynkowy został więc ograniczony. (O planowaniu we współczesnych wielkich przedsiębiorstwach mówiliśmy poprzednio. Trzeba dodać, że jest ano tak rozwinięte, iż wielkie korporacje nazywa się „sektorem planującym”).Kształtowanie zbytu na środki konsumpcji dokonuje się za pomocą niebywale rozwiniętej reklamy oraz organizacji sprzedaży (ukształtował się system tzw. marketingu, który stanowi zespół środków oddziaływania na potrzeby konsumentów oraz zapewnienia zbytu produkcji). Planowanie produkcji narzędzi pracy dokonuje się na podstawie systemu zamówień i umów z nabywcami.

Comments are closed.

  • Zalet i wady działalnosci gospodarczych

    Własne działalności gospodarcze mają wiele wad i zalet. Przede wszystkim niosą jednak za sobą swoje ryzyko. Postaram się przedstawić wady i zalety poszczególnych działalności. Jeżeli działalność gospodarcza jest własnością prywatną jednego przedsiębiorcy, to ma to tyle samo zalet, co wad. Pierwszą dobrą cechą jest ograniczenie formalności przy zakładaniu działalności. Drugą zaletą jest to, że samodzielnie …Read More »
  • Kredyty bez BIK, kredyty z komornikiem.

  • Zmiana mechanizmu produkcji

    Podstawą jakościowych zmian struktury i charakteru monopoli było dojście koncentracji produkcji do bardzo wysokiego poziomu, ukształtowanie się gigantów przemysłowych oraz ich zdolność do masowej produkcji, mogącej zaspokoić w niezbyt długim czasie potrzeby niemal każdej rodziny (np. potrzebę posiadania samochodu). W tej sytuacji ustalanie wysokich cen monopolowych na masowo produkowane dobra i tym samym, ograniczanie popytu …Read More »